FB
 
 

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
Prawnicy
dr Marek Bukowski
Radca prawny, wspólnik
Joanna Karasińska
Radca prawny
Agnieszka Malczewska-Poteralska
Adwokat
Michał Ryba
Prawnik, aplikant radcowski
Karolina Błasiak
Prawnik, aplikantka radcowska
Współpracownicy
Zarządzanie i marketing
Biuro kancelarii
 
Joanna Karasińska
Radca prawny
 
  Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym,
w tym w prawie spółek handlowych oraz w zagadnieniach dotyczących efektywności podatkowej zmian kapitałowych.

Doradza w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej,
w tym transferem tych praw oraz wnoszeniem ich do spółek
w formie aportów, jak również wyceną praw na potrzeby transakcyjne.

Ponadto, specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami
z różnych branż.

W zakresie prowadzonej praktyki świadczy kompleksowe doradztwo korporacyjne dla wspólników i organów spółek.
Pomaga również przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności oraz jej efektywności podatkowej.

Odpowiada za bezpieczeństwo prawne transakcji zbywania przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, przekształceń podmiotów, wnoszenia aportów, oraz dokonywania zmian struktury właścicielskiej i kapitałowej podmiotów gospodarczych.

Reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców
w trakcie negocjowania i konstruowania kontraktów handlowych. Zajmuje się także tworzeniem mechanizmów zabezpieczania interesów pracodawców przed wykorzystywaniem ich poufnych informacji, w tym przygotowuje umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz tworzy regulaminy i polityki bezpieczeństwa informacji.

Prowadzi czynną praktykę procesową w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Doradza przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń
oraz świadczy bieżącą obsługę prawną tych podmiotów.

Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej.
Publikuje w pismach branżowych, m.in. TV Kamera.
 
powrót

O kancelarii Zespół Zakres usług Prawo autorskie Klienci Konferencje i szkolenia Publikacje Linki Kariera Kontakt
 
Projekt i realizacja

Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k., 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 20/5, Mapa dojazdu,
tel. +48(12) 631 05 25, +48(12) 631 05 26, fax. +48(12) 633 29 20, E-mail: biuro@bukowski-partners.pl