FB
 
 

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
Kompleksowa obsługa prawna

Specjalizacje

Spółki. Fuzje i przejęcia

Fundacje i stowarzyszenia

Sprawy sądowe i mediacyjne

 
Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą zastępstwo prawne
w ramach mediacji oraz zastępstwo prawne i procesowe
w postępowaniach przed sądami oraz innymi instytucjami, w tym organami egzekucyjnymi i skarbowymi. 

Oferowana usługa prawna dotyczy spraw objętych specjalizacją Kancelarii, w tym spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy.

Reprezentujemy naszych Klientów między innymi w sporach dotyczących:
  • naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich (w tym związanych z odpowiedzialnością współautorów, wydawców, dystrybutorów, dostawców usług internetowych, agencji reklamowych i in.),
  • naruszenia praw do znaków towarowych (w tym o dochodzenie roszczeń w związku z podrobieniem cudzego znaku towarowego),
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji (np. w sprawach o wykorzystywanie cudzych oznaczeń handlowych,  niedozwolone naśladownictwo w działalności gospodarczej, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, renomy firmy),
  • ochrony dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych),
 
  • prawa rzeczowego i prawa zobowiązań (w tym sporach własnościowych, sprawach
    o wykonanie umów, sprawach dotyczących rozliczeń pomiędzy wspólnikami spółek, roszczeń odszkodowawczych, windykacji należności),
  • roszczeń wynikających ze stosunku pracy (w tym związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy
    o pracę oraz sprawach o zapłatę należności pieniężnych, których źródłem jest stosunek pracy).

Kancelaria podejmuje się również pomocy prawnej, w tym obrony
i zastępstwa procesowego
w sprawach karnych, w szczególności związanych z ochroną własności intelektualnej oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, które niejednokrotnie wymagają specjalistycznej wiedzy.

Ochronę interesów Klientów realizujemy skutecznie zarówno na etapie polubownego rozstrzygania sporów, kierując się intencją możliwie najszybszego i najefektywniejszego ich zakończenia, jak i w postępowaniach przed odpowiednimi instytucjami. 

Oferujemy wszechstronną analizę prawną każdego indywidualnego przypadku, rekomendując konkretne, efektywne metody rozwiązania problemu.
powrót

O kancelarii Zespół Zakres usług Prawo autorskie Klienci Konferencje i szkolenia Publikacje Linki Kariera Kontakt
 
Projekt i realizacja

Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k., 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 20/5, Mapa dojazdu,
tel. +48(12) 631 05 25, +48(12) 631 05 26, fax. +48(12) 633 29 20, E-mail: biuro@bukowski-partners.pl