FB
 
 

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
Kompleksowa obsługa prawna

Specjalizacje

START UP
Prawa autorskie i prawa pokrewne
Prawo mediów
Prawo reklamy
Prawo informatyczne i telekomunikacyjne (IT)
Domeny
Rynek elektroniczny (e-commerce)
Prawo konkurencji
Prawo własności przemysłowej
Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych
Umowy gospodarcze
Audyty
Prawo podatkowe
Prawo pracy
 
Spółki. Fuzje i przejęcia

Fundacje i stowarzyszenia

Sprawy sądowe i mediacyjne

 
Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi oraz cywilnymi łączącymi pracowników 
i współpracowników z pracodawcą.

W sprawach dotyczących tej gałęzi prawa Prawnicy Kancelarii reprezentują interesy zarówno pracowników jak
i pracodawców, a w szczególności doradzają w zakresie :
  • opracowywania umów o pracę, w tym tworzenia klauzul autorskoprawnych do umów o pracę,
  • przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności (NDA),
  • opracowywania kontraktów menedżerskich,
  • tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,
 
  • opracowywania dokumentów określających politykę bezpieczeństwa informacji oraz tzw. Kodeksów etycznych,
  • opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,
  • pomocy prawnej w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa.
powrót

O kancelarii Zespół Zakres usług Prawo autorskie Klienci Konferencje i szkolenia Publikacje Linki Kariera Kontakt
 
Projekt i realizacja

Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k., 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 20/5, Mapa dojazdu,
tel. +48(12) 631 05 25, +48(12) 631 05 26, fax. +48(12) 633 29 20, E-mail: biuro@bukowski-partners.pl