FB
 
 

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
Kompleksowa obsługa prawna

Specjalizacje

START UP
Prawa autorskie i prawa pokrewne
Prawo mediów
Prawo reklamy
Prawo informatyczne i telekomunikacyjne (IT)
Domeny
Rynek elektroniczny (e-commerce)
Prawo konkurencji
Prawo własności przemysłowej
Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych
Umowy gospodarcze
Audyty
Prawo podatkowe
Prawo pracy
 
Spółki. Fuzje i przejęcia

Fundacje i stowarzyszenia

Sprawy sądowe i mediacyjne

 
Ochrona prawna przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji stanowi niezwykle ważny obszar działalności naszej Kancelarii. 

Wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa konkurencji pozwala nam świadczyć specjalistyczną pomoc prawną w szerokim zakresie spraw,
w szczególności:
 • doradztwo oraz dochodzenie roszczeń w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w tym:  -  wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa oraz towarów lub usług -naruszania renomy cudzego przedsiebiorstwa -pasożytniczego wykorzystywania cudzej renomy -naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa -nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umów -niedozwolonego naśladownictwa produktów -utrudniania dostepu do rynku -nieuczciwej lub zakazanej reklamy -przejmowania klienteli
 • sporządzanie opinii prawnych
  w przedmiocie naruszeń ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 
 • tworzenie wewnętrznych procedur ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy oraz doradztwo
  w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji,
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie umów dotyczących udostępniania know-how,
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców.
powrót

O kancelarii Zespół Zakres usług Prawo autorskie Klienci Konferencje i szkolenia Publikacje Linki Kariera Kontakt
 
Projekt i realizacja

Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k., 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 20/5, Mapa dojazdu,
tel. +48(12) 631 05 25, +48(12) 631 05 26, fax. +48(12) 633 29 20, E-mail: biuro@bukowski-partners.pl